Těsnostní zkoušky nádrží

Naše firma byla v lednu roku 2013 zapsána do seznamu odborně způsobilých osob MŽP - OZO pro provádění těsnostních zkoušek nádrží na závadné látky.

  • Těsnostní zkoušky se provádějí po 5 letech podle ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcí vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
  •  Těsnostní zkoušky jsou prováděny pro všechny závadné látky s výjimkou ropných látek, na nádržích z kovu, plastu, laminátu a betonu
  • Provádíme těsnostní zkoušky podzemních i nadzemních nádrží, na močůvku, hnojůvku, silážní šťávy a pod., dále na chemické látky a směsi (barvy, kyseliny atd.)


 


 


 

 

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode