Obalové hospodářství

  • Zpracování čtvrtletního výkazu pro EKO-KOM a.s. podle podkladů dodaných objednatelem v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
  • Zpracování auditu toku obalů ve firmě včetně zpracování katalogu obalů
  • Návrh  vhodného způsobu vykazování obalů pro EKO-KOM a.s. 

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode