IPPC - Základní zpráva, AUDIT

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA

  • Nabízíme zpracování základní zprávy ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle zákona o geologických pracích
  • Základní zpráva se zpracovává podle novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákonem č. 69/2013 Sb.
  • Požadavky na základní zprávu jsou definovány v rámci přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých usatnovení zákona o integrované prevenci
  • Dalším podkladem je platný METODICKÝ DOKUMENT K PROBLEMATICE ZÁKLADNÍ ZPRÁVY vydaný Ministerstvem životního prostředí dne 16.10.2013

AUDIT

  • Nabízíme zpracování zprávy z kontrolního auditu, kterým se doloží, že základní zprávu není potřeba zpracovávat (podle ust. 2.1. Metodického dokumentu MŽP)

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode