Integrovaná prevence

  • Zpracování žádostí o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • Zpracování žádostí o změny stávajících povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • Zpracování ročních zpráv o plnění podmínek uložených integrovaným povolením v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
  • Zpracování základní zprávy
  • Zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, a jeho odeslání do systému ISPOP
     

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode