Externí ekolog

Služba externího ekologa obsahuje:

  • Vstupní audit z hlediska životního prostředí s konstatováním závad
  • Zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy včetně kontrolních orgánů
  • Pravidelné návštěvy ve firmě s pochůzkou provozem v dohodnuté četnosti
  • Zpracování zápisu s návrhem odstranění závad
  • Zpracování dokumentace ve všech složkách životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, vodní hospodářství, integrovaná prevence)

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode