Služby

Ekologické poradenství je proces, v rámci kterého firmám poskytujeme podporu a rady související s problematikou životního prostředí.

Našim dlouholetým i novým klientům nabízíme následující služby:

 • Externí ekolog
 • Odpadové hospodářství
 • Chemické látky
 • Ochrana ovzduší
 • Zpracování odborných posudků
 • Bezpečnostní poradce ADR
 • Legislativní servis
 • Integrovaná prevence
 • Vodní hospodářství
 • Těsnostní zkoušky
 • Obalové hospodářství
 • Interní auditoring EMS - ČSN EN ISO 14001:2005
 • Ekologická újma
 • EIA - podlimitní záměry
 • IPPC - Základní zpráva, audit
 • Školení
   


 

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode