Upozornění na změnu v oblasti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

21.11.2017 16:38

V souvislosti s ust. § 40 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., který stanoví způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, se má s účinností od 1.1.2018 změnit způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

 

Dosavadní papírová podoba Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů (OLPNO), má být ke dni 31.12.2017 zrušena a od 1.1.2018 by měla být přeprava nebezpečných odpadů ohlašována ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), respektive prostřednictvím modulu SEPNO na tzv. ohlašovacích listech pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.

 

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře. K ohlášení přepravy nebude nutné využívat systémů 3. stran (tzn. zakoupení komerčního softwaru). Veškeré funkce potřebné ke splnění povinností budou dostupné v modulu SEPNO.  

Pro samotné ohlašování v modulu SEPNO je nutné, aby byl daný subjekt registrován v ISPOP. Při spuštění modulu SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO – tzn. vzhledem k tomu, že jste registrování do ISPOP, nemusíte se registrovat znovu do modulu SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné stejné přístupové údaje, které máte k dispozici pro ISPOP.

 V současné době  Ministerstvo životního prostředí pracuje na přípravě elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím příslušného modulu SEPNO a předpokládá se, že do 1.1.2018 bude elektronické ohlašování přepravy NO zprovozněno.

Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů budou postupně uveřejňovány na portálu ISPOP a na portálu SEPNO (předpokládaný termín spuštění portálu je prosinec 2017). 

 V případě, že se záměr spuštění nezdaří a ke dni 1.1.2018 systém nebude zcela připraven k provozu, budou pravděpodobně povinné osoby (ohlašovatelé přepravy NO) povinni postupovat v souladu s ust. § 40 odst. 8 zákona o odpadech. Tento odstavec stanoví, jak postupovat, pokud je provoz integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) přerušen.

 

„(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


Tento § platil již v tomto roce, ale vzhledem k tomu, že oproti původnímu plánu MŽP se za celý rok nezdařilo modul SEPNO spustit, nejsou původci odpadů povinni po spuštění modulu doplnit do systému SEPNO data za celý rok 2017 zpětně.

 V současné chvíli sledujeme veškeré novinky v této oblasti, a jakmile budeme znát další bližší podrobnosti, popř. zjistíme – li, že je systém spuštěn, neprodleně Vás informujeme a navrhneme konkrétní řešení dané situace.

 

Kontakt

A-Z EKOLOGIE s.r.o.

info@a-zekologie.cz

Rubešova 26
Plzeň
32600

420 724 356 966

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode