CertifikátY

  • Osvědčení manažera EMS
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Speciální postgraduál z ekologie a životního prostředí
  • Osvědčení interního auditora
  • Osvědčení o odborné způsobilosti poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR
  • Rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2013 Plzeňského kraje
  • a další


 


 

Kontakt

A-Z EKOLOGIE s.r.o.

info@a-zekologie.cz

Rubešova 26
Plzeň
32600

420 724 356 966

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode